معشوقه ام بمان

اگر رفیق نمی شوی معشوقه ام بمان      همان پری صفت و پری چهره ام بمان
تو در خیال من همچون هزار بُت بودی       بگذار این تیشه و بُتِ همیشه ام بمان

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
Baran

یه کاش بلند..:)