کودک

کودک ابتدای راه ما انسانهاست. ابتدای دست نخورده ما آدمیان. کودک موجودیست که هنوز با آنچه خیر و شر می نامند اش، آشنا نیست. او انسانیست که تنها با غریزه اش زندگی می کند و از زیرکی یک انسان عاقل بویی نبرده. کودک از  غریزه هم چیزی کم دارد: قوای جنسی، شاید توهم شیطانی بودن این غریزه از کودکانه نبودن آن نشآت می گیرد. غریزه کودک (و انسان به طور کلی) چیزی نیست که حتی در رفع ابتدایی ترین نیازهایش راهنمای او باشد. با این که انسان پیچیده ترین نوع از موجودات (که تا کنون دیده) است، از هر موجود دیگر بی دست و پا تر به دنیا می آید و محتاج تر به کمک همنوعانش. انسان برای هیچ شرایط خاصی تنظیم نشده است. کودک به دستگاهی می ماند که در هر جای خود مفصلی دارد و از فرط انعطاف پذیری در حال از هم پاشیده شدن است. دستگاهی که بسیاری قسمت های اساسیش رشد نیافته است و از این رو هنوز مشکلی ندارد چون نابالغ ولی سالم است. (اگر این  سرنوشت محتوم که به اشتباه تنظیم اش خواهند کرد را مشکل ندانیم)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

    همه می گویند کودکان معصومند. شاید این هم توهمی باشد که از جمع به ما رسیده یا غریزه ای که ما را به تیمارشان ملزم دارد. بیائید این پیش فرض را هم فراموش کنیم. آنوقت تعریف ما از حقیقت چه خواهد بود؟ ما قیاس و معیار خود را کودکان قرار داده ایم. کودکان بی ریا عمل می کنند. کودکان در عالمی هستند که از تعینات به دور است و...

اگر کودک شروع یک انحراف باشد دیگر انحراف چه معنایی دارد؟ دیگر چه دیدی از انسان می توان داشت؟ شاید ما هم ذاتا موجودی شیطان صفتیم.

در این صورت کودک سمبل پاکی نخواهد بود. او طفیلی همان چیزیست که خواهد بود.(آنچه که به هر صورت اکنون به صورت آدمی هست.) یا (در صورت در نظر گرفتن این فرض محال که ذهن او از خیر و شر ما آدمیان دست نخورده بماند) شاید طفیلی چیزی است که در هر صورت مطلوب (خیر) نیست. (این سوال که مطلوبیتِ خیر برای موجودی که تمایل به پلیدی دارد چگونه خواهد بود را پاسخ می دهیم) یعنی طفیلی یک شیطان.با این وصف، آیا می توان بر این پندار مشکوک شد که انسان ها سرنوشت محتومی دارند؟ یا این پندار که حقیقت، وانهادن چیزیست که هستیم؟ ما برای پاکی و حقیقت معیاری می خواهیم و آن را در دست نخورده ها جستجو می کنیم. شاید از ابتدا مشکلی در کار باشد. من حکم فراگیری صادر نکردم. وجود تنها یک کودک بذاته شر یا حتی انجام یک فعل شر از کودک (با توجه به تعریفمان از خیر و شر که بسیار جای بحث دارد) کافیست تا از خود بپرسیم: آیا بازگشت لازم است؟ اگر اینگونه نباشد انسان تنها نوع از موجودات است که باید بر ذات خود بشورد.

از طبار سبک سران نیستیم که با این سخن به وجد آییم و بگویم: آری باید بر ذات خود بشوریم!

حال سوال این است که برای چه باید چنین کرد؟ اگر ذات ما پلید است چرا نباید در ذات خود بمانیم؟

این تلاش برای شوریدن بر ذات خود چه انگیزه ای خواهد داشت؟ تماشاگر این نمایش عظیم کیست؟

بی شک شوریدن بر ذات فعل خوشایندی نیست و ما برای خوشایند خود چنین نمی کنیم، قطعا نمایشی مطرح است. وقتی می گویم باید بر ذات خود شورید یعنی باید به سوی چیزی رفت که کوچکترین رانه ای در وجودمان به سمت آن وجود ندارد. یعنی انجام دادن کاری که نه از انجام ندادن آن شرمی حاصل مان می شود نه ما را به انجام دادن آن رقبتی هست. انجام چنین فعلی چگونه ممکن است؟

این که موجودی بر ذات خود غلبه کرده تا به حقیقتی (خیری) که هنوز معیار مشخصی برای آن ندارد دست یابد گواه این است که

یا موجود خود به چنین کاری تمایلی ندارد و برای خوشایند آن موجودی که خیر یا حقیقت را به او نمایانده چنین می کند و نشان از پسندیده جویی دارد نه حقیقت (خیر) جویی که این حرکت را از ابتدا زیر سوال می برد (و این سوال را پدید می آورد که چرا باید چنین کند؟؟)

یا موجود در ذات خود رانه ای دارد که او را به سوی حقیقت می کشاند که این نیز پلیدی ذاتش را زیر سوال می برد. یا به گونه ای خیر خواهی را نیز در وجودش به اثبات می رساند که نمی تواند دلیلی بر نفی شر خواهی اش باشد. یعنی انسان موجودیست که از همان ابتدا هم رانه هایی ذاتی به سوی آنچه خیر می نامد دارد هم رانه هایی ذاتی دارد که او را به سوی آنچه شر می نامد می کشاند. و هر دو رانه در او اصیل و از او جدا نیست. و او باید از تمایلات شر خواهیش دست بکشد.

حالت دیگر این است که کودک به کل خیر خواه است و در اصل او هیچ شری وجود ندارد. و اگر فعلی از او سر بزند که ما از آن شر برداشت  کنیم اشکال در تعریفیست که ما از خیر و شر داریم.

در تعریف خیر و شر بین اذهان تفاوت های بسیاری هست و هر کس تعریفی از آن دارد و شما نمی توانید به جز منفور بودن شر و پسندیده بودن خیر، خصوصیت مشترک دیگری میان شر ها و خیر هایی که در اذهان (حتی در یک ذهن) نقش بسته است، بیابید.شاید تنها بتوان به این دسته بندی اکتفا کرد که عده ای (یا بهتر بگویم فکر هایی) خیر را در هر کاری که از ضعف نفس نشئت نگیرد میجویند (یعنی تسلیم نشدن به قوی ترین رانه و انجام آن کاری که هر چند خوشایند نیست ولی پسندیده است، یعنی انجام کاری که هیچ رانه ای به آن نیست.) و عده ای در هر کاری که از قوی ترین رانه ی ذاتی نشئت گرفته باشد خیر را می جویند. یعنی این عده بر این پندارند که باید افعال انسان بر رانه های ذاتیش باشند نه مانند آنچه اکنون هست بر مبنای رانه هایی که دیگران در ما کاشته اند. خلاصه مطلب آن است که در ظاهر دسته دوم راه حل خوشایند تری را ارائه می دهند هرچند که به خیر و حقیقت نینجامد ولی گروه اول شوریدن به هر آنچه می خواهند را می خواهند که در این خواستنشان سوالی باقی می ماند که چرا این خواستن را می خواهند؟ و دسته دوم تسلیم شدن به قوی ترین خواست های ذاتی را که بر این عقیده هم می توان ایرادی گرفت که چگونه خواست های ذاتی را از خواست هایی که با تبلیغ بر جانمان نشانده اند تمیز دهیم؟ شاید این دو پندار در ظاهر کاملا متضاد بنمایند ولی با نگاهی دقیقتر در میابیم هر دو سخنی مشابه را بیان می کنند: قوی ترین رانه لزوما (می توان گفت با ذهن دستمالی شده ی ما، هرگز) رانه ای اصیل نیست (به برداشت گروه دوم) که بخواهد سر منشا فعلی خیر باشد. در حالت فعلی آنچه رانه های ما انسان ها را تشکیل می دهد  رانه های نمایشیست یا تخدیر هایی که این زندگی نمایشی و درد هایش را برای ما انسان ها قابل تحمل می کند.

 تعریف دیگری که می توان از فعل خیر و شر کرد و بسیار سهل انگارانه می نماید ولی عقلانی به نظر می آید، این است که این دو مفهوم را ما انسان ها می سازیم تا بتوانیم راحت تر با هم زندگی کنیم. همان جمله اخلاقی که می گوید:«با دیگران آنگونه رفتار کن که می خواهی با تو رفتار کنند» یا آن یکی که می گوید: « هیچکس را میازار» یعنی برای همه خوشایند باش نه برای این که وجدانت را بیاسایی و از شرم رهایی یابی و خوشایند بودن و پسندیده بودن غایت خیر است بلکه به این دلیل اینگونه باش چون زندگی با همنوعان را آسان تر خواهی یافت. هرچند هیچ ضمانتی نیست که آنها هم با تو چنین کنند. ولی احتمال این که چنین کنند بیشتر خواهد بود. در هر صورت ما به اعتماد همنوعان خود نیاز داریم و باید بدانیم که همدیگر را نخواهیم درید تا بتوانیم از زندگی اجتماعی بهره مند شویم. پس این برداشت از خیر و شر بر عقلانیت استوار است نه هیچ رانه ای هر چند در حاشیه رانه هایی همچون تلاش برای زندگی اجتماعی مطرح می شود ولی ما در اینجا رانه زندگی اجتماعی (نیاز به همنوع) را ملاک اینگونه اخلاق نمی دانیم و دید سوداگرانه ای که اینگونه اخلاق دارد را در نظر داریم(البته خیر و شری که از این دیدگاه به ما می رسد تنها در ارتباط با انسان ها به کار می آید که قسمت اعظم آنچه اخلاق می نامیم در همین روابط خلاصه می شود.)

با توجه به توضیحی که داده شد ممکن است حقیقت جویی و دیگر رانه های خیری که در انسان سراغ داریم نمایشی باشند نه بذات که در این صورت این رانه ها را می توان رانه های خیر نمایی و پسندیده جویی نام نهاد و به تحلیل آنها پرداخت. یعنی در وجود انسان یا تمایل به شر به ذات است یا تمایل به نمایش خیر و کسب آنچه پسندیده است که با توجه به پیش فرض بررسی این حالت یعنی شر بودن ذاتی انسان جای سوال است که آیا عقل موجود های بذات شر می تواند چنان نظام اخلاقی را سامان دهد که ضامن بقای این گونه موجود تا کنون شود؟ و در عین حال به کار هایی او را وادارد که هیچ رانه ذاتی به آن ندارد؟ یعنی آیا اخلاق کنونی می تواند ساخته و پرداخته نظام فکری باشد که به گونه سوم اخلاق یعنی نوع سودا گرانه آن تعلق دارد؟ یا در ذات بشر گونه ای خود باختگی به همنوع و جلب رضایت آنها وجود دارد و ما از همان ابتدا تسلیم هر آنچه عرضه می شود به دنیا آمده ایم؟ به راستی کودک چرا باید توجه به بار منفی یا مثبتی ای که به افعالش می دهند داشته باشد؟ چرا برای کودک جلب رضایت اطرافیانش مهم است؟ جواب این سوال را نباید در ضعف غریزه کودک جستجو کرد؟ اگر او بداند دقیقا چه کاری را باید انجام دهد بی شک همان کار را انجام می دهد. جواب این سوال را نباید در نابالغی عقل او جستجو کرد؟ ولی عقل انسان چگونه بالغ می شود؟ چه شرطی باید برقرار باشد تا ما عقلی را بالغ بدانیم؟ این واژه ها که در پس هم می آیند تنها به گنگی مساله می افزایند. سوال این است که چرا برای کودک رضایت دیگران مهم است؟ چرا خیر و شر آنها را می پذیرد؟ چرا می پذیرد چنان کند که دیگران می پسندند؟ و سوال دیگر این است که اساسا اینگونه تمایل به خیر که در اذهان عموم نقش بسته با فرض ذاتی بودن شر در انسان چگونه امری فراگیر شده است؟ آیا عقل انسان ها آنها را به نوعی مهربانی با هم فرا خوانده؟ همان عقلی که اکنون آنها را از آسیب به محیط زیست بر حزر می دارد. کودک به غریزه نمی داند چه کار کند و عقل او هم چیزی برای راهنمایی او ندارد. عقل او رشد می کند و بر غریزه اش هم افزوده خواهد شد. ولی نه بلوغ فکر او نه افزایش غریزه اش کمکی به او نخواهد کرد. اگر او را سردرگم نیابی مشغول به خیال باطلی خواهی یافت که از تنظیم غلط همنوعانش آب می خورد. یعنی او همواره یا سرگرم است یا سردرگم. این آینده محتومیست که انسان دارد.

 

/ 17 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

يا الله! اين يکی تازه‌وارده ديگه خيلی فارشه!! مينويسه که هنوز کتابای مصفا رو نخونده، ولی راجع بهش اظهار نظر ميکنه. ای خدا ما چيکار کنيم از دست اينجور آدما؟ آخه ننت خوب، بابات خوب، نوکرتم انصاف هم خوب چيزيه!

جواد

ممد شغال کماکان زوزه بکش!!!!

يه بنده خدا

بازهم سلام اين دفعه خدمت آقايون مينوسيم . جناب آقايون نابغه که هنوز من رو نمی‌شناسيد در مورد من نظر ميديد (خب ميتونيد راحت‌تر ادعای پيغمبری هم بکنيد نترسيد ها يالا) اول اين که من با صاحب اين وبلاگ گفتگو می‌کردم نه با شما عزيزان برادر . حتما اون يه چيزايی ميدونه که شما نميدونيد . اما عيبی نداره يه توضيحاتی ميدم

يه بنده خدا

اما توضيحات : ببينيد من دو سه تا از مقالاتی که خود مصفا به عنوان چکيده بسياری از حرفاش توی سايتش گذاشته رو مطالعه کردم . حالا اگر اونا حرفای اون نيست يا شما نمی‌پسنديد خب بحثی ديگست . اما به هر حال من در مورد مصفا نظر خاصی ندادم و اون رو موکول به خوندن ۲ .۳ تا از کتاباش کردم.البته علاقه‌ای هم به اين کار ندارم فقط به خاطر صاحب وبلاگه که اين کار رو می‌کنم چون اونه که برام مهمه .

يه بنده خدا

محمد ببخشيد که خيلی دارم حرف ميزنم ولی خب ..... اما درباره شريعتی . رئيس آيا تو با مطالعه آثار هر شخصی توی زندان اون ميوفتی . يا اين که فکر ميکنی محمدرضا اين طوريه . يا اصلا ببينم معنی توی زندان افتادن رو نمی‌فهمی . يا با شريعتی مشکل يا خصومتی داری . با خودت مشکل شايد داشته باشی ولی خصومت حتما نداری پس خودت مهمی نه شريعتی و مصفا و ... اگه اين رو خوب با مراحلش درک کنی اميد اين هست توی زندان کسی نيوفتی.

يه بنده خدا

ببينيد آقايان يا خانوم‌ها(البته شايد از اين به بعد باید گفت دوستان) من با کسی دعوا ندارم و نمی‌خوام که داشته باشم و اصلا با جدل به اين شکل هيچ کدوممون سود نمی‌کنيم و نتيجه‌ای رو دربر نخواهد داشت . به نظرم کمی انصاف (البته همين کمش خيلی سخته شايد بسياری از رفتارمون رو زير سوال ببره)و توجه به اين مطلب که ما بايد بفهميم و ما مهم هستيم و نه اشخاص کمک بکنه برای مباحثه مناسب . ببخشيد که زيادی حرف زدم . محمدرضا جان خودت ميدونی که خيلی علاقه ندارم اين طوری (پيغام گذاری) مطالبم رو بگم اين هم از دستم در رفت . البته بعضی از جنابان انگار خيلی نسبت به مصفا تعصب دارن . خب ببخشيد ديگه . فعلا

جواد

بنده خدا بيخود زور نزن . کاش امثال ممد شغال نسبت به اين مردک بی صفای نا مصفا فقط تعصب داشتن اینان کورند و کرند و چون خران خراسی بر چشمانشان نهاده اند که غیر از نامصفای پریشان چیزی نمی بینن .

سوسن جعفری

سلام ... چقدر زياد نوشته اي ... حالا سوسن چطوري بخونه اينا رو؟! اما از چند پاراگرافي كه خوندم ... راستش من به قداست و معصوميت در كودكي اعتقاد ندارم. اگر اينطور باشد پس ژنتيك چه مي شود؟! يك فيلمي بود شبكه ۴، سينما ماورا، زاخاري ... اون فيلم رو كه ديدم ... يعني شكم به يقين تبديل شد ... اگر اينطور بود ... خضر نبي چرا آن بچه را كشت تا والدينش در آينده گمراه نشوند؟! ... بايد مطلبت را دوباره و عميق بخوانم ...

لوکال

سلام. ( يک بنده خدا ) من تو اين نوشته هيچ مفروضی رو ذکر نکردم فقط يک مفروضی که در تمام نوشته های مصفا يافت می شه رو زير سوال بردم يعنی اين که بايد به برگشت به جايی که در کودکی بوديم. اين نوشته نه چيزی رو اثبات کرده نه چيزی رو نفی کرده فقط پرسيدم که اصلا چرا بايد برگشت؟ اين حرکت چرا شروع شده؟ (یک بنده خدا) جان به هر جهت ممنون از نظرت اميد وارم بتونم استفاده کنم

محمد

يک بنده خدا، شما اگه ميخواستی با صاحب وبلاگ گفتگو کني، ميتونستی براش ايميل بدي، نه اينکه توی جمع بنويسی. وقتی توی جمع مينويسی يعنی ديگران هم ميخونن و فرصت و اجازهء اظهار نظر دارند. شما درباره مطالب مصفا اظهار نظر کردي، بدون اينکه کتابهاش رو خونده باشی. اين رو خودت هم نوشتی. حالا خودت بگو اين کار عاقلانه و يا حتی منصفانه‌ست؟! بله من نسبت به مطالب مصفا و کریشنامورتی و مولوی و اصولا هرچه از حقیقت برخاسته باشه تعصب دارم. همونطور که امام علی تعصب نسبت به حقيقت رو تاييد و تشويق ميکنه. نسبت به هر حرف حقيقتی بايد تعصب داشت. اما تعصب آگاهانه، نه تعصب کورکورانه. يعنی به اون اصرار و پافشاری داشت.