هیچی به اندازه صورت بزک کرده و ماتیک ماسیده رو لبای پیرزنهای سالخورده

نمی تونه حالیم کنه که همه چی تموم می شه

/ 0 نظر / 3 بازدید