من گريه نمی کنم!

این غریزه کودکیمان را به کل از یاد برده ایم که وقتی نمی دانیم چه باید کرد یا در توانمان نیست، چنان کنیم که باید کرد، گریه کنیم!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از غرورمان است یا از شعورمان، نمی دانم

این واضح است که دیگر برای گریه هامان فریادرسی نخواهیم یافت.

وگرنه سر تا پامان گریه بود

مشغولیت ها مان از سر پوچیست وگرنه چه اشکالی بود در مشغولیت بدان کار که باید؟

چه ملالتی بود در آن کار؟

حماقت عشق، بلاهت جاه طلبی و فریب دین داری چه خوب از پس ساختن آن کارمان بر می آمدند.

و همین بسی شیرینشان می نمود، اگر حس بویایی را چنان در خود خفه می کردیم تا بوی گند فریبشان را نفهمیم.

خود، خوب می دانیم که در کار حل دادن دیواری سترگیم.

امان از عمق این حماقت که چنین محتاج افیونمان می کند.

ای وای برما افيون زدگان که از زندگی چه دور مانده ايم!

 

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
ستاره

سلام واقعاً حقیقت چه تلخه....

ايلا

(کاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی؟...) راستی سلام دوست من می يای بريم سفر؟

دعا

راستی يه سئوال؟

امين

اشک ريختن بی بغض... يا گريه کردن با بغض... خيلی با هم فرق دارن... خيلی...

لنگه كفش پاره

عوضش من خيلی گريه می کنم!!! راستی اين دعا- ايلا! کيه هر جا می رم يه رد پايی گذاشته!!!