فقر زيباست

خانمی که در صندلی پشت سری مان نشسته بود:

دیروز با حمید رفتیم خرید! الان تو یخچال کباب لقمه داریم!

چقدر زیباست شوق فقیران به زندگی

او چنان هنرمندانه اندک آذوغه اش را به تصویر کشید که وجودم پر از انرژی شد

انگار کسی خاطره ی بهشتی اش را برای ما زمینی ها تعریف می کرد

کاش همیشه فقیر باشیم تا بتوانیم  زندگی را بفهمیم

رابطه مستقیمی بین احساس خوشبختی و احساس فقر است که زندگی فقیران را زیبا می کند، توانمندی الارقم دورنمای زیبایی که دارد با رسیدن حس پوچی خواسته ها را در روح آدمی می دمد

/ 1 نظر / 3 بازدید
هليا

از چارلي چاپلين مي پرسند : خوشبختي چيیست؟ گفت: خوشبختي فاصله اين بدبختي تا بدبختي بعدي ست... آدم از خودش بدش می ياد وقتی اين همه ناشکره... اينهمه احمق!!! خيلی زيبا بود لوکال... سپاس