غالبا اشکال در کاری نیست که بدان مشغولیم. اشکال در این است که صرفا بدان کار مشغولیم

/ 3 نظر / 2 بازدید
ستاره

خيلی قابل تعمقه جملت.....

جواد بت شکن

ممد شغال در ناحق بودن حرف های نامصفا و کريشنا چرتی همين بس که متعصبين اشگول و اوباشی چون ترا توليد می کنند ( آفتاب آمد دليل آفتاب ). ضمنا آقای فارغ از تحصيل خودت را با مولانا قياس نکن که تفات بين تو و مولانا از زمين تا آسمان است ظاهرا فارغ شدن از تحصيل باعث رشد توهم خود بزرگ بينی در تو به صورت بيمار گون شده است است حتما به يک روانشناس برای معالجه مراجعه کن .

جواد بت شکن

با پوزش از لوکال ببين ممد شغال ((حال تو می گيرم)) کاری می کنم دائما ذهنت تو ((گذشته )) يا ((آينده باشه )) تا محک دستت بیاد که چقدر می تونی لاف((بی هويت فکری )) رو بزنی . آن سبيل چرب تو برکنده باد . زت چوغ