خدای يک احمق

خدای یک احمق مثل خودش احمق است. آنقدر احمق که به او حتی اجازه فکر کردن نمی دهد.

تو مپندار که کافر بی خداست، خدای کافر هم چون او کافر است، آنقدر کافر که بنده اش را به جهنم می اندازد.

/ 3 نظر / 7 بازدید
شوالیه

كورسوي نوري راه را به من نشان مي دهد و به راهي بي انتها نزديك مي شوم كه چون درختي شاخه شاخه مي شود نمي دانم كه در بازي زندگي كي كيش و مات مي شوم........شايد هم زندگي فقط يك بازي است..بازي مخصوص ادم بزرگها ...بازي به اسم زندگي

هليا

هی رفيق! راست می گی!!! خدای هرکس به اندازه ايمانی ست که به او دارد! آره آره...

حا.ميم.

سلام محمد جان ! چطوری عزيز .. ؟ . . . ./