شام

زمانی دختر کوچکی داشتم. بعد از مرگ مادرش تنها دلخوشی ام او بود، وقتی من را بابا صدا می زد گویی همه عالم زیر پایم بهشت می شد، وقتی نگاهم می کرد گویی فرشته ای بود که با چشمانش معصومیت را به من هدیه می داد و آرامم می کرد. من در این دنیا جز او هیچ چیز نداشتم، و جز او هیچ چیز نمی خواستم، 3 سال پیش، در نیمه های شبی زمستانی، گرسنگی سخت به من فشار آورد، پیش خودم فکر کردم او که اینقدر دوست داشتنی است، نمی تواند خوشمزه نباشد، قدری با خودم کلنجار رفتم در آخر تسلیم شدم، به هر حال من پدرش و صاحب اختیارش بودم از آشپزخانه چاقوی تیزی آوردم و مشغول بریدن سر دخترم شدم، او وحشت زده به من خیره شده بود و جیغ هایش زیر دستم که بر دهانش گرفته بودم خفه می شد، وقتی چاقو را بر گلویش گذاشتم، دیدم که جای زخمهای بسیاری بر آن پیداست، یادم آمد که قبلا هم بارها قصد کشتن اش را کرده بودم ولی هربار به دلیلی در میانه راه منصرف شده بودم. آن شب خوشمزه ترین شام عمرم را خوردم. هنگام خلال کردن دندانهایم سوالات فلسفی بسیاری به ذهنم خطور کرد مثلا این که چرا دیدن چشمانش یعنی همان دو تیله ی کدر چربی که در میان توده پخته شده گوشت صورتش جا خوش کرده بودند، دیگر آرامم نمی کرد؟ به هر حال من سیر شده بودم.

/ 6 نظر / 3 بازدید
صبا

مشمئز کننده ست!

صبا

البته! و منظور من هم اين نبود که چرا به صورت خوشايند بيان نشده...بلکه اصل موضوعش هم اين گونه است! و بايد باشد!

ناظر

لوکال حالت خوبه ؟

لوکال

بله ناظر من بد نیستم، شما خوبید؟

مهم نيست

نمی دونم چی بگم.وحشتناک بود.ولی خوب تو اين دوره زمونه از اين بد تر هم شاهديم

ما

مزخرف بود