بدترین صفت تو همان است که از آن بیشترین لذت را می بری

می دانم که زجر آور است

ولی خودت پرسیدی

/ 1 نظر / 3 بازدید
تو هم به عشوه گری کوش و دلبری آموز

برای روزهای تیره‌تر برای روزهایی که همه عشق را فراموش می‌کنند، تو اندکی از عشق را نگه‌دار: یک مشت، اندازه یک بوسه.... [گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند] سلام جذاب و دلنشین می نویسی منتظرتون نظرات خوبتون هستم