راه حل های ساده

مادرم همیشه راه حلهای ساده در آستین دارد

-خوابم می یاد

-خوب بخواب

-سروصدای این بچه نمی ذاره

-برو پایین بخواب

-پایین که از اینجا شلوغ تر است

-خوب نخواب

/ 1 نظر / 5 بازدید
شکوفه

[تایید][گل]سلام لوکال جان قشنگ می نویسی واقعا خوشحال می شم سر بزنی بلاگم بروز است!