س

همیشه مومن بودن جانم را فاسد می کند و همیشه کافر بودن دلم را مریض

کجایید ای لحظه های مومن شدن کافرگونه ام

/ 2 نظر / 18 بازدید
و.ن

چشمان ات بربند...

یک زن

من از سکوت می ترسم از تکرار لحظه های بی کلمه از دوری واژه ها با ذهن من از هر چه مرا منتظر می گذارد… می ترسم.