ماندن

یادم هست زمان هایی را که در اتوبوس یا جایی شبیه آن قرار می گرفتم که مسیری طولانی باید طی می شد و من رنج "چه باید کرد؟" را نداشتم، زندان بی هویت فکری مصفا چه خوب رنگ و بوی بهشت می گرفت و من در آن جا خوش می کردم.

آزادی در اسارت!

در زندان آسودن!

در اسلام حکم زندان نداریم فکر می کنید چرا؟ چون نماد همین ماندن هاست، چون انسانها را رام می کند و یاد می دهد چگونه یک سال، دو سال، ده سال، بیست سال یا یک عمر را در گوشه ای بمانند و در آنجا بیاسایند.

زندگی در آسودن معنایی ندارد، دلاور بازی های گلادیاتوروار هم گونه ای آسودن است، آسودن در خشم!

یا بهتر بگویم گونه ای حماقت است، به قول شریعتی حماقت آنهایی که غالبا در محاسبه اشتباه می کنند، خودخواهی آنها را وامیدارد که خود را نابود کنند تا قبرشان گلباران شود!

باید از همه اینها استفاده کرد، از خشم، از مهر، از کار، از علم و... ولی در هیچ کدامشان نیاسود و الینه نشد. چون ما کار دیگر داریم.

باید به همه چیز به شکل ابزار برای آن ارزشمند ترین و مقدس ترین هدفمان یعنی رضایت و تقرب خدا استفاده کنیم ولی کاری که اکنون می کنیم برعکس شده است، مظاهر زیبایی، حقیقت و خیر ابزار هایی شده اند برای بهره کشی از من و تو، بهره هایی که از ما می برند و بهره هایی که ما از دیگران می بریم و در آخر همه ی بهره ها هیچ است و پوچ، خوب که فکر کنیم باعث خنده خودمان هم می شود. یا شاید گریه! نمی دانم.

رنج بودن، رنجی نیست که با آسودنهای تریاک گونه دنیا بتوان تسکینش داد، اگر تو با اینها دلت آرام می گیرد همان بهتر که در زندان کنونیت بمانی و تکان نخوری

این رنج را زمانی می توانی درک کنی که تو سویی ایستاده باشی و همه آسودنهای دنیا را روبرویت داشته باشی، در این زمان است که آرامش اندوهناک ایمان را می توانی درک کنی،هر کسی به میزان صداقت و جدیتش می تواند درک کند، همام آن را چنان درک کرد که صیحه ای کشید و مرد، علی چنان درک کرد که هر روز بر سر چاه های کوفه نعره می زد از این دردی که نمی دانست به چه کسی بگوید! و ما آسوده ایم! میزان آسودن ما میزان حماقت ماست هر چقدر آسوده تریم یعنی کمتر رنج ها و دردها را دیده ایم و فهمیده ایم. یا دیده ایم ولی نخواستیم که ببینیم.

/ 5 نظر / 3 بازدید
مریم

من دیگه برای شما روشنفکرنما چیزی نمینویسم. بمانید همانجا که هستید و ادای نویسندگان روشنفکر را دربیاورید. بای.

منیژه

سلام اوه اوه چه خبرع اینجا؟ لوکال جان لطفا وقتی یه مطلب می نویسی یه خبر بده تا این طوری تل انبار نشه روی هم.چه طوری بخونیمش این همه رو؟

لوکال

لطف می کنيد

لنگه كفش پاره

[عصباني] حالا لازم بود اينقدر با توضيحات کامل علت قفل وبند کردن کانت دونی ها تشريح کنی!!

لنگه كفش پاره

به نظر می ياد کمی خشن شدی! در هر حال من ترجيح می دم از سيستم حذف استفاده کنم!