باور به خدا

هر خواستنی شیرین است و چون به آن برسی پوچ می شود گویی همیشه بوده است، به مرور زمان روی آن خروارها غبار عادت می نشیند، زود تر از آن که عمرش تمام شود در دل ما می میرد، نیاز نیست تا زمان روی آن خط بطلان بکشد، نیاز نیست تا کسی آن را از چنگمان بیرون بیاورد، ما خودمان با خواستنی ها چنین می کنیم، هر شدن و هر داشتنی را به بوته فراموشی می سپاریم، می گذاریم تا دیو عادت آن را ببلعد و از چشمانمان دورش کند.

خدا آن خواستنی است که همواره شوق رسیدن به او را داریم، آن هدفی است که تو را تا ابد در طلب خویش می خوانذ، از این روست که بی خدا زیستن پوچ است، چون بی خدا زندگی کردن یعنی به این رسیدن ها که پوچ می شود دل خوش کردن و آن تشنگی همیشگی خود را در گنداب آرزوهای کوچک و بزرگ دنیا خاموش کردن.

این حقیقت بزرگی است که باور به خدا یعنی باور به تمام آن چیزهایی که هرگز پوچ نمی شوند نه از این رو که تا ابد می ماند و آنها را مرگی نیست بلکه از این رو که با زمان کارشان نیست، خوراک عادت نیستند، ورای زمان و مکان اند، حتی اگر در لحظه ای کوتاه تجربه شوند و جز خاطره ای شیرین چیزی از آنها برایمان بجا نمانده باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید