سایه

آنچه در توست و از آن می گریزی، دلیلی برای جستجوی معنا و انگیزه ای برای شناخت خودت نیز هست، پس پذیرایش باش و در آغوش اش بگیر

/ 2 نظر / 48 بازدید
فرزانه

آنچه در من اسن چه خوب و چه بد میپذیرمش و به تمام احساسات خوب و بدم خوشامد میگم چون جزیی از من.شاید اینجوری بتونم با واقعیت خودم بهتر کنار بیام و به اون چیزی که دوست دارم باشم زودتر برسم