باز بهر چه چنین تند زدی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چیست زخمه زنت؟ ای پر هوس مرده پرست

تو که آتش زده ای به همه ساخته ات

تو که ساخته ای با همه سوخته ات

تو در این سوحته شهر

باز عکس چه گمشده را یافته ای

باز بهر چه فریبی، شده ای ساز به دست

 

/ 0 نظر / 3 بازدید