آره، میشه، همه خوشبختی ات رو تو چشمهای کسی پیدا کنی که همه بهش می گن زشت

/ 1 نظر / 5 بازدید
ازدواج هماهنگ

آیا می دانید چگونه دعاها مستجاب می شوند؟؟ خداوند زنده می فرماید :« بخوانید مرا تا پاسختان دهم ».... http://www.ostad-iliya.org/Articles/2334 http://ezdevajehamahang.blog.com