کربلا

بزرگ خطای راویان کربلا این است که اصحاب یزید را بسیار زشت خو تر از آنچه هستند به نمایش می گذارند و در خودشان و ما این دلخوشی را پدید می آورند که از این که شایسته لعن و نفرین باشیم بسیار فاصله داریم

/ 1 نظر / 4 بازدید
هليا

حسین علی اصغر را فدا کرد تا ما بیدار بمانیم& دریغ که ما با یادش به خواب رفتیم! فقط می گم: سلام بر حسین بزرگترین سلام تاریخ!