تو خوابگاه از همه جای ايران نماينده داريم بيشتر از خراسان

بچه های تربت خيلی با حالن ما که صفا مکنيم حسابی مگه آخر ترم از دماغمون در بياد

«فالت پله پله وا مره»

«سوپر کاشمری بزار ببينيم»18.gif

هوا هم توپ توپ

/ 4 نظر / 3 بازدید
حميدرضا سليماني

"تازگی در نگاه توست نه در چیزی که به آن می نگری" سلام برايم نوشته ای: "بی تاب نامداری نیستی؟" می شه توضيح بيشتری بدهی؟!

علی وارم

سلام محمد جان - فکر کنم جمله سوپر کاشمری بزاريم ببينيم يه ذره ناجوره - من و تو هم که بچه های خوبی هستيم

لنگه كفش پاره

سلام.سلام.می بينم که نيستی بگو سرت جای ديگه گرمه. وای خدا بچم از دست رفت. وای الانه خلاف ميشه خفن. (مادر بزرگ غر غرو). راستی اون ورا خوراکی موراکی چی داره!!؟

لنگه كفش پاره

می گم مطمئنی که اسم بلاگت همين می مونه!!! اگه آره برم تو لينکم درستش کنم!