ترس از عادت

وقتی شخصی به شما توهین می کند، این که انجام چنین رفتاری توسط آن شخص یا دیگران ممکن است مرسوم شود بیشتر شما را آزار می دهد تا خود همان رفتار توهین آمیز

از این دو آزار دهنده تر عادت کردن مان به چنین رفتاریست.

/ 2 نظر / 18 بازدید
بی پدر خودشیفته

من یادداشت های کوتاه و غیر مستقیم و غیر سیاسی (حداقل سیاسی پنهانت) و نگاه فلسفی این یادداشت ها را از یادداشت های مستقیما سیاسی ات بیشتر دوست دارم. من (مفاهیم) را و فکر کردن به این مفاهیم را و تشخیص و جداسازی آن ها را دوست دارم. کاش بیشتر از این نوع یادداشت ها ازت بخوانم. سیاست آدم را بازی می دهد. این را از من قبول کن. روزی به این شوقت خواهی خندید دوست جون.