تنهايی

در شلوغیِ جمع، بیشتر تنها می شوم، همان اندک هم صحبتانم، راهی باغ سبز هیاهو می شوند، و من جدا مانده از آنها، در برابر فریاد های وحشی و طاقت فرسای درونم، گوشی می شوم در آستانه ی کر شدن

/ 0 نظر / 4 بازدید